Біз туралы

«Ел анасы» әдеби-танымдық, тәрбиелік журналы

2016 жыл наурыз №1 (1) (Айына бір рет шығады)

 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі

Байланыс, Ақпараттандыру және ақпарат комитеті

Мерзімді баспасөз басылым және ақпараттық агенттікті есепке қою туралы куәлі №15468-ж 07.07.2015 берілді.

Меншік иесі: ЖК Ишанова М.М. (Ел анасы)

 

Журналдан алынған материалдарды көшіріп басқанда редакциядан жазбаша рұқсат алу міндетті.

Журналдың есепшоты:

ИП Ишанова М.М. (Ел анасы)

ИИН 850222402086

БИН 040741000057

ИИК KZ12998ВТВ0000299406

БИК TSESKZKA

АО «Цеснабанк», КБЕ 19